Renovatiegevel.be Infopunt over de mogelijkheden & prijzen van gevelrenovatie.
Vergelijk 1150+ gespecialiseerde gevelwerkers online!
header image
Renovatiegevel.be

Premies gevelisolatie en gevelrenovatie 2022

Laatste update: 06 Jun 2022 – Voor muurisolatie en bepaalde renovatiewerken aan de gevel kan je aanspraak maken op enkele interessante premies en andere financiële voordelen. Een overzicht van de premies voor gevelrenovatie in 2022 met info over de bedragen en voorwaarden vind je hier.

 

Beschikbare premies voor gevelrenovatie 2022:

1. Mijn VerbouwPremie (gevelisolatie en andere gevelwerken)
2. Premie Fluvius (gevelisolatie, t.e.m. 30 juni 2022)
3. Overkoepelende renovatiepremie (gevelisolatie en andere gevelwerken, t.e.m. 30 juni 2022)
4. Totaalrenovatiebonus (gevelisolatie)
5. EPC labelpremie (gevelisolatie)
6. Verlaagd btw-tarief (gevelisolatie en vernieuwen gevel)

 

 

Wijziging 1 juli 2022:
Fluvius energiepremies en Vlaamse renovatiepremie verdwijnen

Sinds 1 juli 2022 kan je de energiepremies van Fluvius en de Vlaamse renovatiepremie niet meer aanvragen. Ze verdwijnen en worden vervangen door de Mijn VerbouwPremie. Die kan je aanvragen vanaf 1 oktober 2022.

Heb je de gevelwerken al laten uitvoeren? Vanaf 1 oktober 2022 kan je, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Je kan deze premie enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen Fluvius premie of renovatiepremie hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend.

Moet je de gevelwerken nog laten uitvoeren? Je hoeft zeker niet te wachten met de uitvoering van de werken aan je gevel om aanspraak te maken op de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend offertes.

 


1. Mijn VerbouwPremie

De nieuwe Mijn VerbouwPremie bundelt de oude renovatiepremie en Fluvius energiepremies:

 • Tot en met 30 juni 2022 kon je de Fluvius-premies en de overkoepelende renovatiepremie aanvragen.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je deze premies tijdelijk niet aanvragen (overgangsperiode).
 • Vanaf 1 oktober 2022 kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

TIP: heb je de gevelwerken al laten uitvoeren en heb je er nog geen premie voor aangevraagd? Dan kan je vanaf 1 oktober 2022 onder bepaalde voorwaarden de MijnVerbouwPremie aanvragen. Moet je nog aan je gevelrenovatie beginnen? Dan moet je zeker niet wachten met de uitvoering van de werken om in aanmerking te komen. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

Voor welke werken?

Dankzij gevelisolatie en andere gevelwerken maak je aanspraak op de premie voor de categorie ‘buitenmuur’. Het gaat onder andere om de volgende werkzaamheden:

 • Navullen van een bestaande spouwmuur
 • Plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitengevel
 • Plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • Verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • Afbraak van buitenmuren
 • Vervangen nieuwe buitenmuren
 • Behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht
 • Behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • Afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons / plaatsen van nieuwe
 • Aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • Afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs (de binnenkant van) de buitengevel.

Je kan gevelisolatie dus combineren met andere werken aan de buitenmuren.

 

Voor wie?

Elke eigenaar en andere investeerder die een bestaande spouwmuur navult of buitenmuurisolatie aanbrengt en eventueel gelijktijdig asbesthoudende gevelbekleding verwijdert, komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie.

Eigenaar-bewoners uit de middelste of laagste inkomenscategorie of een verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kunnen de premie krijgen voor alle bovengenoemde werken aan de buitenmuur, op voorwaarde dat de spouw- of buitenmuur voldoende geïsoleerd is.

 

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor muurisolatie?

Het premiebedrag voor gevelisolatie (eventueel in combinatie met andere gevelwerken) is afhankelijk van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

 

A. Woningen

DoelgroepPremiebedrag
Eigenaar-bewoner laagste inkomenscategorie /
Verhuurder aan sociaal verhuurkantoor
Tot 50% van de investering
max. € 6.000
(bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner middelste inkomenscategorieTot 35% van de investering
max. € 4.200
(bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner hoogste inkomenscategorie /
Andere investeerder
€ 5 per m² spouwmuurisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*
€ 15 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur in 2020)*
€ 30 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*
€ 15 per m² isolatie aan binnenkant van de buitengevel (eindfactuur vanaf 2021)*
max. 40% van factuurbedrag (excl. btw)
(bij factuur van min. € 1.000)

* Eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerders kunnen enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie.

Beschermde afnemers: beschermde afnemers én eigenaar-bewoners hebben recht op een verhoogde premie: 50% van de investering voor eigenaar-bewoners van de middelste inkomenscategorie en 35% van de investering voor eigenaar-bewoners van de hoogste inkomenscategorie. De verhoogde premie geldt enkel als de factuur dateert van vóór 30 juni 2022 en als ze de aanvraag indienen tussen 1 oktober en 31 december 2022. De factuur moet min. € 1.000 en max. € 12.000 bedragen.

 

B. Andere gebouwen (appartementen, niet woon-gebouwen)

DoelgroepPremiebedrag
Eigenaar / Investeerder€ 5 per m² spouwmuurisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*
€ 15 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur in 2020)*
€ 30 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*
€ 15 per m² isolatie aan binnenkant van de buitengevel (eindfactuur vanaf 2021)*
max. 40% van factuurbedrag (excl. btw)
(bij een factuur* van min. € 1.000)

* Voor ‘andere gebouwen’ kan je enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voor welke gebouwen? Het gebouw (woning of appartement) ligt in het Vlaamse Gewest en is minstens 15 jaar oud op de datum van de aanvraag. Je kan de premie aanvragen voor renovatie of de realisatie van een nieuwe woning door herbestemming. Gebouwen die gesloopt en volledig herbouwd worden, komen niet in aanmerking.
 • Welke technische voorwaarden? De max. lambawaarde voor spouwmuurisolatie is 0,065W/m.K. Bij buitengevelisolatie moet de Rd-waarde minstens 3 m² K/W zijn. Bij isolatie langs de binnenkant van de buitengevel gaat het om een Rd-waarde van minimaal 2 m² K/W.
 • Door wie? De gevelisolatie moet geplaatst worden door een erkende aannemer. Deze kan je verder informeren over alle voorwaarden.

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

Vanaf 1 oktober 2022 kan je de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dat moet normaal uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur. Uitzondering: tussen 1 oktober en 31 december 2022 kan je de premie aanvragen voor facturen die op dat moment max. 2 jaar en 3 maand oud zijn.

Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, … Een vakman bezorgt je alle nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van erkende isolatiespecialisten via de offertepagina.

  • Hoe vaak kan ik de Mijn VerbouwPremie aanvragen?

  De Mijn VerbouwPremie voor eenzelfde categorie (in dit geval de premie voor de categorie ‘buitenmuur’) kan je om de 5 jaar aanvragen. Eerdere aanvragen voor een energiepremie van Fluvius of de overkoepelende renovatiepremie tellen niet mee. Voor andere categorieën binnen de Mijn VerbouwPremie kan je wel eerder een premie aanvragen.

  Voorbeeld: vraag je nu de Mijn VerbouwPremie aan voor het isoleren van bestaande gevels en beslis je later om die muren te injecteren tegen opstijgend vocht? Dan moet er 5 jaar tussen beide aanvragen zitten. Je doet er dus goed aan om zoveel mogelijk werk in 1 keer te laten uitvoeren. • Kan ik de renovatiepremie / Fluvius premie én Mijn VerbouwPremie aanvragen?

  Nee. Je kan de Mijn VerbouwPremie enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen andere premie hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend. Moet je je gevel nog renoveren? Dan hoef je ook zeker niet te wachten met de uitvoering van de werken om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend offertes op maat.

 


2. Premie muurisolatie Fluvius (t.e.m. 30 juni 2022)

Laat je je muren isoleren? Dan kon je daarvoor t.e.m. 30 juni 2022 een premie van netbeheerder Fluvius krijgen. Dat is dus nu niet langer het geval.

 

LET OP: deze premie kon je aanvragen t.e.m. 30 juni 2022

Sinds 1 juli 2022 zijn de energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie eengemaakt in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’:

 • Nog tot en met 30 juni 2022 kon je de Fluvius premies en de renovatiepremie aanvragen.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premies tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober 2022 kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

TIP: is je gevel al gerenoveerd en heb je er nog geen premie voor aangevraagd? Dan kan je vanaf 1 oktober 2022 de MijnVerbouwPremie aanvragen. Moet je de werken nog laten uitvoeren? Dan moet je zeker niet wachten met de werken om in aanmerking te komen. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

 

LET OP: onderstaande info is niet meer relevant aangezien je de premie niet meer kan aanvragen.

 

Hoeveel bedraagt de muurisolatie premie?

Hoeveel de premie bedraagt, is afhankelijk van het type muurisolatie:

Type muurisolatiePremiebedrag voor werken met eindfactuur 2021 - 2022
Buitenmuurisolatie langs buiten€ 30 per m²
Uitsluitend nachttarief: € 45 per m²
Buitenmuurisolatie langs buiten
+ asbestverwijdering
€ 38 per m²
Uitsluitend nachttarief: € 45 per m²
Buitenmuurisolatie langs binnen€ 15 per m²
Uitsluitend nachttarief: € 22,5 per m²
Spouwmuurisolatie€ 5 per m²
Uitsluitend nachttarief: € 7,5 per m²

Opgelet: de premiebedragen zijn gebaseerd op de werkelijk geïsoleerde oppervlakte en dus niet op de hoeveelheid isolatiemateriaal die is aangeschaft. Je moet eerst de werken laten uitvoeren door een erkend aannemer alvorens je de premie kan aanvragen. Vraag hier vrijblijvend verschillende offertes aan!

 

Premiebedrag beschermde afnemers:

 • Buitenmuur isoleren langs buiten: € 45 per m²
 • Buitenmuur isoleren langs binnen: € 22,5 per m²
 • Spouwmuur isoleren: € 9 per m ²

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voor wie + welke gebouwen: de premies gelden alleen voor een bestaande woningen, appartementen of appartementsgebouwen die voor 01/01/2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Uitvoerder van de werken: de spouw- en gevelisolatiewerken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. Deze moet ook een attest invullen met technische info over de geplaatste isolatie. Vraag hier vrijblijvend voorstellen aan bij gespecialiseerde vakmannen actief in je buurt.
 • Specifieke voorwaarden buitengevelisolatie: het isolatiemateriaal moet een minimale Rd-waarde hebben van 3 m²K/W. De afwerking van de isolatie mag je vrij kiezen (hout, crepi, spuitkurk, metaal, composiet,…).
 • Specifieke voorwaarden gevelisolatie langs binnen: het nieuwe isolatiemateriaal moet een minimale Rd-waarde hebben van 2 m²K/W. Let wel, het isoleren van een gevel langs de binnenzijde is geen eenvoudige klus. Lees hier meer over gevelisolatie langs binnen
 • Specifieke voorwaarden spouwmuurisolatie: de spouw moet minstens 5 cm breed zijn en de isolatie moet een max. lambda-waarde van 0,065 W/mK hebben.

 

Hoe kan ik de muurisolatie premie aanvragen?

Je vraagt je premie voor muurisolatie best aan via de site van Fluvius, uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de eindfactuur. Dat gaat het snelst en je kan je aanvraag makkelijk opvolgen, ontbrekende documenten vlot toevoegen, … Welke documenten heeft Fluvius dan nodig? Het gaat o.a. om een kopie van de facturen, een attest van de aannemer met technische info over de geplaatste isolatie, …

LET OP: voor je de premie kan aanvragen moeten de werken uitgevoerd, gefactureerd en betaald zijn. De werken moeten ook uitgevoerd zijn door een erkende aannemer. Vrijblijvend voorstellen en offertes aanvragen bij erkende aannemers actief in jouw regio kan via onze offerteservice.

 


3. Overkoepelende renovatiepremie (t.e.m. 30 juni 2022)

Naast de premie van Fluvius kon je tot en met 30 juni 2022 ook de Overkoepelende renovatiepremie aanvragen bij Wonen-Vlaanderen. Deze premie was er voor personen die renovatiewerken willen uitvoeren (ook aan de gevel).

 

LET OP: deze premie kon je aanvragen t.e.m. 30 juni 2022

Sinds 1 juli 2022 zijn deze renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius eengemaakt in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’:

 • Nog tot en met 30 juni 2022 kon je de renovatiepremie en de Fluvius-premies aanvragen.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premies tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober 2022 kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

TIP: is je gevel al gerenoveerd en heb je er nog geen premie voor aangevraagd? Dan kan je vanaf 1 oktober 2022 de MijnVerbouwPremie aanvragen. Moet je de werken nog laten uitvoeren? Dan moet je zeker niet wachten met de werken om in aanmerking te komen. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

 

LET OP: onderstaande info is niet meer relevant aangezien je de premie niet meer kan aanvragen.

 

Voor welke werken kan ik een gevelrenovatiepremie krijgen?

 • Funderen van de muren
 • Afbreken van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren
 • Aanbrengen van gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding
 • Behandeling van muren tegen opstijgend vocht
 • Behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • Voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
 • Behandeling van de muren tegen huiszwam
 • Natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds
 • Gevelisolatie komt in aanmerking als er ook structurele werken aan de gevel gebeuren (bv. nieuwe muren plaatsen, gevelbekleding aanbrengen, …)

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 20% of 30% (afhankelijk van je inkomen) van de goedgekeurde facturen (excl. btw). Let op, je moet wel voor minimum € 2.500 (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. De Overkoepelende renovatiepremie kan je dus pas aanvragen eens de werken uitgevoerd zijn.

TIP: benieuwd naar de totale kosten en het mogelijke premiebedrag? Vraag dan vrijblijvend offertes op maat aan bij verschillende gevelwerkers actief in je buurt.

 

Hoe moet je de overkoepelende renovatiepremie aanvragen?

Je kan de renovatiepremie pas aanvragen…

 • na de uitvoering van de werken.
 • als je over de nodige facturen beschikt (max. 2 jaar oud op moment van aanvraag).
 • vanaf het ogenblik dat je de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Bij je aanvraag moet je een kopie van alle attesten, vergunningen, … toevoegen. Een vakman bezorgt je alle nodige documenten en kan helpen bij het indienen van je aanvraag. Zo’n expert kan je ook gepast adviseren over de beste oplossing voor jouw project én verzekert je van een correcte, snelle uitvoering van de werken. Vraag vrijblijvend offertes aan bij erkende aannemers actief in je regio.


4. Totaalrenovatiebonus (€ 625 tot 4.750)

Combineer je gevel- of spouwmuurisolatie met 2 andere energiebesparende maatregelen? Dan kom je in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus. Je krijgt deze bonus als je binnen een periode van 5 jaar 3 of meer energiebesparende maatregelen toepast. Kortom, vraag je minstens 3 premies van Fluvius aan? Dan kan je bovenop die premies nog een bonus krijgen.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je investeren in minstens 3 van de onderstaande energiebesparende maatregelen (binnen de 5 jaar):

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Buitenmuurisolatie (langs binnen, langs buiten of via de spouw)
 • Vloer- of kelderisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

 

Hoeveel bedraagt de bonus?

De bonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen:

Aantal investeringenTotaalrenovatiebonus voor eengezinswoningenTotaalrenovatiebonus voor appartementen
3€ 1.250€ 625
4€ 1.750€ 875
5 € 2.750€ 1.375
6€ 3.750€ 1.875
7€ 4.750€2.375

Premiebedrag beschermde afnemers:
Voor beschermde afnemers wordt het bonusbedrag met 50% verhoogd.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voor wie + welke gebouwen: het moet gaan om een woning of wooneenheid in het Vlaams gewest dat voor 1-1-2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Datum van de werken: de eindfactuur van de eerste investering moet een datum hebben tussen 2017 en 2020. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie (zie hieronder). De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van 5 jaar.
 • Voorwaarden van aparte premies: de voorwaarden voor de premies voor de aparte werken blijven gelden.

 

Hoe kan ik de totaalrenovatiebonus aanvragen?

Het toekennen van de Totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch van zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement 3 investeringen uitgevoerd zijn die in aanmerking komen. In dat geval nemen ze contact met je op.

BELANGRIJK: om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je de werken eerst laten uitvoeren en de premie aanvragen bij Fluvius. Deze premies kan je pas aanvragen nadat de werken uitgevoerd en betaald zijn. Een vakman kan je hierover informeren, bezorgt je alle nodige documenten én kan je zelfs helpen bij je aanvraag. Benieuwd naar de kostprijs en premiebedrag voor jouw project? Vraag vrijblijvend tot 3 verschillende offertes aan bij gevelwerkers actief in jouw regio via de offerteservice.

 

Is spouw- of gevelisolatie ook interessant zonder premie?

Dankzij muurisolatie voorkom je dat warmte uit je woning verloren gaat. Dat resulteert niet alleen in een beter wooncomfort, maar ook in een lagere energiefactuur. Zo kan je de isolatiewerken snel terugverdienen. Bovendien is een goed geïsoleerde woning meer waard bij een eventuele verkoop. Muurisolatie is dus altijd een slimme keuze, met of zonder premie.

TIP: benieuwd naar de kosten en mogelijke besparingen door muurisolatie voor jouw situatie? Ontvang gratis offertes op maat van isolatiespecialisten actief in je buurt.

 


5. EPC labelpremie (€ 2.500 tot 5.000)

Liet je energiebesparende werken (bv. dakisolatie) uitvoeren met een eindfactuur vanaf 2021? Dan kan je ook aanspraak maken op de EPC-labelpremie. Om aanspraak te maken op die labelpremie moet je een hoger energielabel op je EPC-attest halen na de renovatie dan ervoor.

 

Wat is het bedrag van de EPC labelpremie?

Het bedrag van deze premie hangt af van het type woning en het EPC-label dat je haalt na je renovatie.

Behaald EPC-label na
renovatie binnen de 5 jaar
Premiebedrag voor huis
met label E of F
Premiebedrag voor appartement
met label D, E of F
Energielabel C€ 2.500/
Energielabel B€ 3.750€ 2.500
Energielabel A€ 5.000€ 3.750

BELANGRIJK: heb je recht op de sociale tarieven voor elektriciteit en gas? Dan heb je als beschermde afnemer recht op premiebedragen die 20% hoger liggen. Je kan de EPC labelpremie ook alleen aanvragen nadat de werken uitgevoerd en gefactureerd zijn. Ontvang gratis advies en prijzen op maat bij vakmannen actief in je buurt via onze offerteservice.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de EPC labelpremie moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Woning zelf: je kan de premie krijgen voor een woning of wooneenheid met een slechte energieprestatie. Dat moet je bewijzen met een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019. Gaat het om een huis? Dan moet het energielabel op dat attest E of F zijn. Gaat het om een appartement? Dat moet het energielabel op het attest D, E of F zijn.
 • Termijn van de renovatie: binnen 5 jaar na de datum op dat EPC-attest moet je door je muurisolatie, dakisolatie, warmtepomp, … een hoger EPC-label halen. Bij een huis is dat minstens het energielabel C en bij een appartement minstens het energielabel B.
 • Erkende energiedeskundige: voor deze premie moet je 2 EPC-keuringen laten uitvoeren door een energiedeskundige type A. Zo’n EPC-verslaggever komt bij je langs en verwerkt alle nodige data in een softwareprogramma. Enkele dagen later krijg je je EPC-attest in de brievenbus.
 • Geen combinatie met Totaalrenovatiebonus: de EPC labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 

Hoe vraag ik de EPC labelpremie aan?

Je vraagt je EPC label premie bij Fluvius best online aan. Dat gaat sneller en je kan je aanvraag ook goed opvolgen. Die aanvraag bestaat uit 2 stappen:

 • STAP 1 = activatie van de EPC labelpremie (voor de renovatie): je start je aanvraag door je EPC labelpremie te activeren op de site van Fluvius. Je geeft de gegevens van het EPC van je woning in en duidt het EPC-label aan. Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning te renoveren.
 • STAP 2: uitbetaling van de EPC labelpremie (na de renovatie): is je woning gerenoveerd en heb je een nieuw EPC laten opmaken? Dan kan je overgaan tot de uitbetaling van je labelpremie. Je geeft op de site van Fluvius de gegevens van het EPC van na de renovatie in en duidt het nieuwe EPC-label aan.

Advies op maat nodig? Je vakman geeft je graag meer uitleg over deze premie en de voorwaarden, bedragen, procedure, … Contacteer gratis en vrijblijvend meerdere vakmannen actief in je buurt.

 


6. Verlaagd btw-tarief (van 21% naar 6%)

Is je woning ouder dan 10 jaar? Dan heb je ook recht op het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21% bij het vernieuwen van de gevel en bij isolatiewerken. Het moet wel gaan om een privéwoning, al komen woningen die voor een klein deel voor beroepsdoeleinden gebruikt worden ook in aanmerking.

 

Hoe kan ik aanspraak maken op het verlaagde btw-tarief?

Om te kunnen genieten van het 6% btw-tarief moeten de werken uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. Daarnaast moeten de levering en de plaatsing van de materialen door dezelfde erkende aannemer gebeuren.

TIP: je doet er goed aan meerdere vakmannen te contacteren. Zo kan je makkelijk voorstellen en prijzen vergelijken. Ontvang vrijblijvend offertes op maat van je project.

 


 

FAQ gevelrenovatie en gevelisolatie 2022

premies gevelwerken

Heb je nog vragen over de mogelijke premies voor gevelisolatie en -renovatie? Dan kan je voor advies op maat terecht bij een professionele gevelwerker actief in je buurt. Ook hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen: • Hoe weet ik op welke premies voor gevelrenovatie- en isolatie ik recht heb?

  Dat is heel eenvoudig: het volstaat om een professionele gevelwerker in te schakelen. Zo’n vakman is namelijk goed op de hoogte over de voorwaarden van de verschillende premies voor gevelrenovatie en gevelisolatie. Hij informeert je dus graag over de financiële voordelen waarop je recht hebt. En dat is niet alles… Hij bezorgt je ook alle nodige documenten voor een correcte aanvraag.

  Op zoek naar een gevelwerker actief in je buurt? Ontvang gratis advies en prijzen op maat bij meerdere vakmannen via onze offerteservice. • Kan ik mijn gevelwerken zelf doen of schakel ik best een vakman in?
  Om aanspraak te kunnen maken op 1 van bovenstaande premies is het noodzakelijk dat je de werken laat uitvoeren door een aannemer. Via onderstaand offerteformulier kan je gratis en vrijblijvend prijzen op maat aanvragen bij vakmannen. Zo kan je ook makkelijk prijzen, termijnen, werkwijzen, … vergelijken:

 

Offertes voor gevelisolatie ontvangen

Kies voor een isolatiespecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Professionele isolatiespecialisten